Versió en català...
Versión en Español...
Cursos d'escafandrisme, Sessions de diapositives i documentals, Cursets FEDAS / CMAS / DAN, Sortides en vaixell per als socis, Llicència federativa, Assegurança federativa. Cursos de submarinismo, Sesiones de diapositivas y documentales, Cursillos FEDAS / CMAS / DAN, Salidas en barco para socios, Licencia federativa, Seguro federativo.
Avda. del Mar - Mas Vermey - 17211 Llafranc (Girona) - Tel. 972 302716 - Fax 972 611137 - club@subllafranc.com